Zajímate se o soutěž Trafika roku?

V červnovém vydání časopisu Trafikant najdete první rozhovory s těmi z vás, kteří úspěšně zodpověděli únorovou anketu a získali tak dárek a nárok na rozhovor a prezentaci svých názorů na těchto stránkách. I tentokrát budou kvalitní odpovědi náležitě oceněny. Připravujeme vybraným respondentům malé a užitečné dárky a ptáme se, zda sledujete nebo se účastníte naší tradiční soutěže Trafika roku. Tak s chutí do toho, prostor máte téměř neomezený.

 

Otázky květnové ankety:

1. Účastníte se soutěže Trafika roku? Uveďte prosím důvody v obou případech – pokud se účastníte i pokud ne.

2. Sledujete výsledky soutěže?

3. Prohlížíte si přihlášené trafiky uveřejněné v časopise Trafikant? Jsou pro vás inspirací?

4. Napadá vás doporučení pro pořadatele, jak soutěž vylepšit? Našli jste v ní nějaké mezery?

5. Kolik let již provozujete prodej tisku?

 

Na otázky můžete odpovídat emailem na adresu anketa@pns.cz, nebo přes formulář v aplikaci Moje PNS v sekci Dotazníky. Výsledky zveřejníme v srpnovém Trafikantovi.

 

Na vaše odpovědi se moc těšíme!