Logistické a daňové doklady

Jedná se o tyto doklady:

  • dodací list (průvodce v příloze ke stažení),
  • vzájemný zápočet (pokud tento doklad dostáváte, průvodce v příloze ke stažení),
  • souhrnný vzájemný zápočet (pokud tento doklad dostáváte, průvodce v příloze ke stažení).

Ke změnám podoby dokladů nás vedla zejména snaha usnadnit práci s nimi jak Vám, tak pracovníkům naší společnosti. Více informací o důvodech, změnách a dalším vývoji naleznete v říjnovém čísle časopisu Trafikant a v informačních průvodcích spolu s tiskem.

Ke každému dokladu, který prošel změnou, jsme pro Vás připravili informačního průvodce, kterého Vám zašleme nejpozději s prvním dokladem. Zde najdete popis důležitých částí dokladu s vysvětlením.

 

Nejdůležitější změny jsme pro Vás zaznamenali do následujícího přehledu:

  • Doklady jsou přehlednější a podstatně lépe čitelné;
  • Pro snazší orientaci mají doklady shodně umístěné klíčové údaje (hlavičku, prostor pro vzkazy pro Vás, kontaktní údaje). Na každém dokladu naleznete své identifikační číslo odběratele (kód odběratele);
  • Všechny listy dokladů ve Vaší zásilce budou sešity sponkou;
  • Doklady jsou tištěny oboustranně (tři stránky dokladu znamenají dva listy papíru);
  • Dodací list Vám slouží zároveň jako remitendní list se zvýrazněnou zapisovací zónou pro vyplnění remitendy(POZOR: dodací list není samopropisovací, pro potřeby zápisu remitendy na obě vyhotovení dodacího listu je třeba buď samostatný zápis na každé vyhotovení dodacího listu, nebo zápis přes kopírák). Jedno vyhotovení dodacího listu s vyplněnou remitendou (v případě kopírování vždy originál) a řádně potvrzené (podpis, popř. razítko zákazníka) vracejte obvyklým způsobem zpět spolu s fyzickou remitendou;
  • Sdělení pro Vás s aktualitami z distribuce naleznete na první straně dokladu;
  • Doklady jsou tištěny na samostatné listy formátu A4. Proto Vám budeme předávat dodací list ve dvou vyhotoveních. Daňové doklady v jednom vyhotovení.

 

Legislativní změny od r. 2016 si vyžadují v souvislosti se změnami v DPH také změny ve fakturačních dokladech. Klikněte na tento odkaz, kde je uveden souhrn změn, které se týkají Vás, našich zákazníků ve vztahu k PNS, a.s.

 

 

Soubory ke stažení (platné do konce r. 2015):

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x