Výňatek z Kodexu Distripressu

 

1. Úvod

Svobodný přístup čtenářů k tiskovým produktům je základní částí demokratické výměny názorů a národní a kulturní identity. Svoboda distribuce je nedílným předpokladem svobody tisku.

Pravidla platná v distribuci tisku musí zajistit, aby všichni vydavatelé a tituly měly přístup na trh bez diskriminace z důvodu obsahu nebo původu.

2. Odpovědnost za výrobek

Svoboda vydávání zahrnuje odpovědnost vydavatele za obsah jeho produktu.

3. Nabídka a poptávka

Vydavatel definuje spolu se svými distributory dodávku. Ta musí odpovídat očekávaným prodejním možnostem. Vydavatelé a distributoři si vyměňují informace o trhu, aby zajistili optimální prodej a úroveň dostupnosti titulů.

Vydavatel musí respektovat neutralitu distributora.

4. Výhradní práva distributora

Vydavatelé potvrzují svým obchodním partnerům výhradní práva distributora. Obchodní partneři přijímají odpovědnost za dosažení odsouhlasených distribučních cílů.

Vydavatelé učiní vše, aby předešli odbytu výrobků jinými cestami než prostřednictvím svých obchodních partnerů. Rovněž tak obchodní partneři nebudou distribuovat tiskové produkty jinými způsoby, než jsou definovány.

5. Tvorba cen výrobku

Pevné ceny výtisků zaručují všem zúčastněným efektivní a ekonomické dodávky, distribuci a dostupnost tiskovin.

Obchodní partneři se navzájem zavazují prosazovat dodržování pevných cen v drobném prodeji.

6. Právo na vracení remitendy

Právo vrátit neprodané výtisky je základní součástí dosahovaných očekávaných distribučních cílů.

Tato záruka závisí na plném, detailním a včasném hlášení o dodávkách, prodeji a remitendě.

7. Smlouvy mezi vydavateli a distributory

Doporučené zásady pro smlouvy mezi vydavateli a distributory:

1. jména a adresy smluvních partnerů,

2. podmínky smlouvy (exkluzivita, popis produktů...),

3. práva a povinnosti distributora (včasnost distribuce, dodržení termínů a cen prodeje, zpracování statistik...),

4. práva a povinnosti vydavatele (odpovědnost za produkt, včasná dodávka...),

5. zpracování remitendy (právo vrácení, způsob a čas hlášení o remitendě...),

6. podmínky (lhůty dodávky a platby, měna, platby za mimořádné služby...),

7. obecná ustanovení (platnost smlouvy, výpovědní podmínky...).     

 

                                                                                                                                                                                     distropress - logo

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x