Všeobecné obchodní podmínky

rabatové tabulky a kriteria pro stanovení kauce najdete v dolní části této obrazovky v odstavci Související dokumenty.
 

 

Realizace nové obchodní politiky si vyžádala změny ve stávajících všeobecných obchodních podmínkách i v kupní smlouvě.

Zde nabízíme jejich stručné shrnutí:

 • zavedení jednotných kritérií pro výpočet rabatu i bonusu dle rabatové a bonusové tabulky, která je součástí kupní smlouvy Čl.II/ odstavec 1, má veřejný charakter a platí na celém území ČR,
 • více kategorií rabatu dle dosaženého obratu (12 skupin),
 • prodejní místo je zařazeno do kategorie rabatu dle průměrného měsíčního obratu v CKS bez DPH,
 • průměrný měsíční obrat v CKS bez DPH se stanovuje na základě obratů v CKS bez DPH za období od 1. ledna do 31. prosince,
 • možnost rabatového zvýhodnění v návaznosti na zvolené lhůtě splatnosti,
 • je možné dohodnout splatnost do 7 dnů, do 14 dnů, do 21 dnů a do 28 dnů,
 • bonus se skládá z obratového bonusu, bonusu za počet prodejních míst a bonusu za způsob platby - výše přiznané částky na základě součtu těchto bonusů se vypočítá ze skutečně zaplacené částky,
 • podmínkou přiznání bonusu je dodržení termínu splatnosti, úplné zaplacení částky k úhradě, úplné zaplacení všech již splatných částek k úhradě a dodržení způsobu úhrady dohodnutého v kupní smlouvě,
 • výše rabatu a bonusu platí na dobu jednoho roku, od 1. března do konce února dalšího roku,
 • rabat a bonus budou vždy k 1.březnu každého roku upravovány dle skutečně zúčtovávaných údajů v CKS bez DPH, plnění vzájemně dohodnutých podmínek a VOP za uplynulý kalendářní rok (pokud kupující nebude informován o změně, platí dosavadní výše rabatu a bonusu),
 • mimořádná možnost přehodnocení kritérií pro přiznání bonusu za počet prodejních míst, způsob platby a termín splatnosti i mimo automatickou roční aktualizaci k 1.březnu - k přehodnocení může dojít na základě písemné žádosti prodejního místa, a to pouze k datu 1.září (žádost musí být doručena nejpozději 21 dnů před požadovanou změnou),
 • změna rabatu, ani bonusu nebude ošetřena smluvně, nebudou se podepisovat žádné dodatky ke smlouvám. Důvod: Při změně rabatu a bonusu další roky půjde pouze o případné přesuny v rámci již pro prodejce známých, v kupní smlouvě podepsaných rabatových a bonusových kritérií, kterých se změna nebude týkat. Prodejní místo bude o změně informováno.

 

Související dokumenty:

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x