Příjem zboží:

1. kontrola počtu balíků – deníků a časopisů

Na každém balíku je expediční list, na kterém je vypsáno, jaké tituly a v jakém počtu příslušný balík obsahuje. Zároveň je na tomto balícím listu označen celkový počet balíků a před lomítkem je pořadové číslo balíku (počítají se zvlášť balíky s deníky a zvlášť s časopisy).

Příklad:

Dodávka se skládá ze 3 balíků časopisů a 2 balíků deníků. Označení balíků časopisů je následující: 1/3, 2/3, 3/3 – za lomítkem je celkový počet balíků. Označení balíků deníků je ve stejné logice, tedy 1/2, 2/2.

Výjimka – standardní balík (SB) u deníků:

SB je zabalen již přímo z tiskárny, PNS ho dále neoznačuje a není započítáván do celkového počtu balíků, které jsou označeny expedičním listem.

2. chybějící balíky

Jestliže je při kontrole počtu balíků zjištěn rozdíl, je nutné jej okamžitě - ihned po zjištění - oznámit  kontaktnímu centru PNS. Při sobotní dodávce volejte první následující pracovní den (většinou v pondělí).

Při komunikaci s KC uveďte datum dodávky, případně číslo chybějícího balíku.

3. kontrola dodávky položkově a kusově

Kontrola dodaných titulů včetně počtů s dodacím listem (DRL). Zjištěný rozdíl v dodávce je možné uplatnit pouze v den dodávky a to na Kontaktním centru PNS. Výjimkou jsou rozdíly ze sobotní dodávky, kdy můžete reklamaci uplatnit ještě první pracovní den následující po sobotní dodávce (tzn. v pondělí, pokud není státní svátek).

Při komunikaci s KC uveďte:

  • datum dodávky,
  • kód a název titulu,
  • počet reklamovaných kusů (-/+), nebo můžete ofotit/naskenovat Dodací a Remitendní list, vyznačit reklamaci přímo na něm a zaslat do KC.

POZOR DŮLEŽITÉ!

Pokud dojde při expedici k úpravám množství titulu (+/-) nebo Vám titul nebude dodán, budou tyto změny vyznačeny ručně na Vašem expedičním listě! Tyto rozdíly nám neoznamujte, neboť je budete mít zaznamenány automaticky v systému. Důležité je, že tyto korekce na faktuře nebudete mít dobropisovány, ale bude účtována nižší dodávka. Na rozdíly po dodávce napsané na Dodacím a Remitendním listě již nebude brán zřetel!

 

Remitenda zboží:

1. termíny svozů

Remitenda se odváží denně s výjimkou soboty. Remitenda, která je vypsaná na pátečních a sobotních DRL se odváží v pondělí.

2. deníky a časopisy se balí pro remitendu zvlášť

3. zpracování remitendy

Ve třetím sloupci dodacího listu označeném „REMITENDA“ jsou vyznačeny tituly, jejich konkrétní číslo vydání s datumem dodávky, které je nutné v den, kdy jsou vypsány na remitendním listu, připravit k odevzdání PNS.

Do sloupce vypište počet titulů pouze vypsaného čísla vydání, které vracíte.

Po vyplnění počtu všech titulů, které vracíte, vytvořte balík popř. více balíků. Balík řádně svažte provázkem tzv. „zahrádkou“ (viz Příloha 1) a nejlépe ještě přebalte např. fólií, starým papírem atd. abyste zabránili eventuelní ztrátě titulu z balíku.

Každý balík musí být označen expedičním listem PNS (dodávaný při příjmu zboží, který si pro potřeby zpracování remitendy ponechávejte), kde přeškrtnete uvedený obsah titulů na expedičním listu a doplníte pouze datum remitendy a o jaký balík se jedná (1/x, 2/x, 3/x - kde x je celkový počet balíků, které vracíte) – viz Příloha 2.

V prvním balíku pak musí být přiložen i dodací-remitendní list (DRL).

DRL musí být potvrzen razítkem (pokud máte) a podpisem odběratele.

 

Důležité je odevzdat remitendu ve stanovený den.

Pokud odběratel neodevzdá remitendu ve stanovený den, nemůže mu takováto remitenda být uznána – odečtena ve faktuře, neboť i PNS je vázána odevzdat dané tituly v řádném termínu svým dodavatelům.

Prosíme, vracejte pouze ty tituly a jejich čísla vydání, která jsou uvedena na DRL.

Tituly, které nejsou vypsány na DRL – př. tituly před uplynutím doby prodeje daného titulu, tituly nevyžádané v příslušném DRL a starší čísla vydání, nemusí být odběrateli zohledněny ve fakturaci, ale ani vráceny zpět.

 

Na našich stránkách jsou používány cookies nezbytné pro základní účely a funkce webových stránek. Žádné analytické ani reklamní cookies u nás nenajdete. Procházením stránek PNS souhlasíte s používáním cookies. Dozvědět se více o cookies.

Rozumím
x