Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městský, soudem v Praze,
pod spisovou značkou B, vložka 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21.7.1992

 

Konstatujeme, že 1.6.2017 proběhla valná hromada První novinové společnosti a.s., na které kromě dalších usnesení byla schválena řádná a konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva za r. 2016 a rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku společnosti za rok 2016.