Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městský, soudem v Praze,
pod spisovou značkou B, vložka 1660, usnesením č.j. Firm 11339/92 ke dni 21.7.1992

 

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve čtvrtek 1.6.2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti.
Pořad jednání a další detaily jsou obsahem přiložené pozvánky.

 

Dále představenstvo uveřejňuje v souladu s § 407 odst.2 ZOK návrh akcionáře BAUER MEDIA v.o.s. na usnesení
k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady společnosti "Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti"

 

1.6.2017 proběhla valná hromada První novinové společnosti a.s., na které kromě dalších usnesení byla schválena řádná a konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva za r. 2016 a rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku společnosti za rok 2016.