12.1.2018 Stanovisko PNS k situaci v předplatném denního tisku

Společnost PNS a.s. se intenzivně zapojila do řešení problémů v doručování předplatného a převzala počátkem týdne v některých oblastech odpovědnost za nábor nových doručovatelů denního tisku předplatitelům od svého subdodavatele - společnosti Mediaservis, s.r.o. Stalo se tak v nejkritičtějších oblastech, kterými jsou Karlovarsko, Praha, střední Čechy, část východních Čech a severní Morava.

5.1.2018 Stanovisko PNS k problémům s distribucí předplacených deníků

První novinová společnost a.s. (PNS) zahájila od počátku roku ve spolupráci s firmou Mediaservis, s.r.o. distribuci předplatného deníků v České republice. Společnost Mediaservis má však kvůli nedostatku doručovatelů problémy s roznáškou předplacených novin do schránek čtenářů. Největší výpadky jsou v Praze, středních Čechách a na severu Moravy. Obě firmy vynakládají maximální úsilí k tomu, aby problémy s doručováním předplatného byly odstraněny co nejdříve.