AKTUÁLNÍ SITUACE VE SVĚTĚ PŘINÁŠÍ DENÍKŮM NOVÉ ČTENÁŘE.

Vývoj konfliktu na Ukrajině a s tím související turbulentní změny v cenách všech komodit, mají dopad i na vývoj v oblasti prodeje tisku.

V distribuci První novinové společnosti a.s. (PNS) se nachází 133 titulů deníků (včetně všech jejich regionálních vydání), jejichž prodej v dubnu vzrostl o 6% ve srovnání s lednem tohoto roku. Růst prodeje tohoto segmentu výrazně ovlivnily zpravodajské deníky, které se válkou na Ukrajině a napjatou celosvětovou situací intenzivně zabývají.

Strmý růst ceny pohonných hmot ovlivňuje i vývoj prodeje tisku na čerpacích stanicích. Z prodejních dat vyplývá, že zákazníci se částečně přesouvají na levnější čerpací stanice jako je například Tank Ono, kde je patrný vzrůstající trend v prodeji novin i časopisů.

Vzhledem k jedinečnému distribučnímu know-how umí PNS zvýšenou poptávku po určitém tiskovém artiklu velmi rychle zpracovat. Místopředseda představenstva První novinové společnosti, Ondřej Vaňha popisuje pozadí tohoto složitého procesu „Pro plánování rozdělení tisku na jednotlivá prodejní místa využíváme na denní bázi několik prodejních ukazatelů ze všech míst.  Z části naší prodejní sítě získáváme výsledky dokonce v reálném čase. Díky každodenní analýze a poloautomatickému plánování distribuce každého titulu na prodejní místa, můžeme pružně reagovat na aktuální změny nákupního chování.“

 

O První novinové společnosti, a.s.

PNS je největším distributorem tisku na českém trhu. Již od roku 1953 pravidelně dodává tiskoviny do obchodních řetězců, trafik i do vašich schránek. Společnost zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu. Jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. 8 000 doručovatelů, 14 000 prodejních míst a miliony výtisků měsíčně po celé České republice tvoří jedinečnou tiskovou distribuční síť v Evropě.

 

Kontakt pro média:

Jana Klenková

jana.klenkova@pns.cz

+420 720 986 522