Agentura Dark Side nově zajišťuje komunikaci pro První novinovou společnost

Digitální a komunikační agentura Dark Side nově zajišťuje služby public relations a komunikaci na sociálních sítích pro První novinovou společnost (PNS), největšího distributora tisku a alternativního poštovního operátora v České republice. Cílem spolupráce je zajištění externí komunikace PNS jakožto tradiční společnosti, která se díky inovativním technologiím přizpůsobuje moderním požadavkům trhu. Jako oborová autorita PNS zároveň ukazuje směr, kterým se ubírá trh tištěných médií.

První novinová společnost, která pokrývá až 80 % českého trhu v oblasti distribuce tisku, si pro komunikaci vybrala digitální a komunikační agenturu Dark Side. Ta pro ni bude zajišťovat dlouhodobé budování image předního distributora tiskovin a provozovatele nejrozsáhlejší sítě maloobchodních prodejen tisku a doplňkového zboží v České republice. „Agentura Dark Side zajistí komunikační podporu našich klíčových aktivit a rozvoje služeb. Mezi ně patří distribuce celostátních i regionálních deníků, časopisů, elektronických médií, neperiodických publikací a dalšího doplňkového sortimentu na prodejní místa po celém Česku. Dále také zajišťujeme distribuci předplatného novin a časopisů, ale také distribuci adresných a neadresných zásilek po celé republice,“ uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva PNS zodpovědný za řízení obchodních aktivit.

Moderní technologie v tradičním oboru

Agentura Dark Side pro PNS zajistí nejen externí komunikaci, ale také správu profilů na sociálních sítích. Zapojí se rovněž do interní komunikace společnosti. „Pestrost tištěných médií, kde má každá zájmová skupina své periodikum, je český unikát, který si veřejnost uvědomuje. Naším cílem je věnovat se v komunikaci roli tisku, který se často dostává do srovnání s digitálním světem. Z našeho pohledu se nejedná o protipóly, ale o komplementární nástroje, které se vzájemně doplňují,“ říká Tomáš Jindříšek, Managing Partner agentury Dark Side, a dodává: „PNS je díky své tržní pozici, nejmodernějším technologiím, důvěryhodnosti oborové autority, tradici a množství zajímavých dat skvělým partnerem pro tuto problematiku.“

 

O První novinové společnosti, a.s.

První novinová společnost a.s. je největším distributorem tisku na trhu. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 17 000 prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu. Vytváří tak nejhustší síť prodejních míst v Evropě. Společnost byla založena v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953. PNS disponuje rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití širokému spektru obchodních partnerů.

Kontakt pro média:

Roman Macháček
roman.machacek@dark-side.cz
+420 732 462 864