Očekávaný rekord v množství reklamních letáků před Vánoci kvůli lockdownu nepadne, i přesto jich PNS roznese až 90 milionů kusů

Objem reklamních letáků distribuovaných v Česku prostřednictvím První novinové společnosti (PNS) bude před Vánoci až o 50 % vyšší než v jiných obdobích. Největší český distributor tisku a doplňkového sortimentu odhaduje, že jejich množství v listopadu – nejsilnějším měsíci čtvrtého kvartálu – dosáhne až 90 milionů kusů. Kvůli uzavřeným obchodům ale distribuce PNS nepřekoná původně očekávaný rekord, který naznačovaly výrazně větší objemy letáků od konce léta. Jejich největší podíl (zhruba 14 %) poputuje do Moravskoslezského kraje. Mezi inzerovaným zbožím zaujímají největší podíl (33 %) z celkové distribuce potraviny.

Se začátkem předvánoční nákupní sezony letos do schránek Čechů dorazí prostřednictvím PNS až 90 milionů reklamních letáků, tedy o 50 % více než v běžných obdobích roku. Podle dat společnosti bude nárůst jejich množství patrný ve všech tuzemských krajích. „Prakticky od konce letních prázdnin jsme Vánoce v jistém smyslu zažívali, od září jsme v distribuci registrovali rekordní čísla. V listopadu proto měly letákové reklamní akce našlápnuto k překonání dvojnásobku obvyklých objemů, které překazilo uzavření obchodů. Přesto očekáváme, že se v listopadu budeme blížit objemu devadesáti milionů kusů. Listopad totiž bývá tradičně nejsilnějším obdobím, mimo jiné i v návaznosti na Black Friday,“ říká Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva PNS.


Nejvíce letáků do Moravskoslezského kraje

Distribuce reklamních letáků se výrazně liší podle geografického rozložení. Největší podíl na celkovém objemu distribuce připadá na Moravskoslezský kraj, konkrétně 13,9 %. Na Prahu, které patří druhý největší podíl, připadá 13 % letáků. Jihomoravský kraj, který v žebříčku zaujímá třetí místo, jich odebírá přibližně 12 %. Nejmenší podíly distribuovaného nákladu předvánočních reklamních letáků potom připadají na kraj Karlovarský (2,3 %) a Liberecký (3,6 %). „Obecně lze říct, že větší množství letáků putuje do regionů Moravy a Slezska, ale také do hlavního města. Z hlediska distribuce je jimi naopak nejméně zásobený západ a sever republiky,“ dodává Ondřej Vaňha z PNS.


Nejvíce letáků z obchodů s potravinami

Z hlediska zaměření obsahu reklamních tiskovin distribuovaných První novinovou společností mají na distribuovaných letácích největší podíl obchodní řetězce s potravinami. Na ně totiž připadá více než třetina jejich celkového objemu. Významný objem potom zastávají také letáky zaměřené na prodej nábytku (23 %) nebo elektroniky (20 %). Potřeby pro sport a rekreaci naopak se 2 % tvoří nejmenší podíl.


O První novinové společnosti, a.s.

První novinová společnost a.s. (PNS) je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa. PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 17 000 prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu. Vytváří tak nejhustší síť prodejních míst v Evropě. Společnost vznikla v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953. PNS disponuje rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití širokému spektru obchodních partnerů.


Kontakt pro média:

Roman Macháček
roman.machacek@dark-side.cz
+420 732 462 864