První novinová společnost podporuje prodej tisku novým marketingovým kanálem

První novinová společnost (PNS), největší distributor tisku na českém trhu, kontinuálně cílí na zvýšení zájmu čtenářů o noviny a časopisy. Na přelomu dubna a května proto realizoval pilotní projekt, který má tomuto záměru pomoci. Do nejbližšího okolí 170 trafik a dalších prodejen tisku po celé České republice distribuoval na 30 tisíc letáků, aby podpořil vybrané tituly časopisů.

„Naším cílem bylo zjistit, zda bude mít letáková kampaň vliv na prodeje časopisů. Proto jsme vytvořili sdílený leták pro několik vydavatelů,“ říká Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva První novinové společnosti a.s.

I díky tomuto pilotnímu projektu vzrostl zájem čtenářů především o křížovky – konkrétně o 37 procent. Zvýšené prodeje zaznamenala PNS také u titulů zaměřených na skutečné příběhy ze života, ať už kriminální, nebo milostné. Ty vzrostly o 30 a 45 procent.

„Naopak časopisy pro děti a lifestylové tituly ukázaly, že mají pevnou čtenářskou základnu. Kampaní tak ovlivněny nebyly,“ dodává Ondřej Vaňha s tím, že v budoucnu počítá PNS se zopakováním kampaně.

O První novinové společnosti, a.s.

První novinová společnost a.s. (PNS) je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa. PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 17 000 prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu. Vytváří tak nejhustší síť prodejních míst v Evropě. Společnost vznikla v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953. PNS disponuje rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití širokému spektru obchodních partnerů.

Kontakt pro média:

Jana Bakešová
jana.bakesova@dark-side.cz
+420 731 613 604