První novinová společnost v uplynulých měsících převzala distribuci dalších titulů, tiskem také bude zásobovat síť prodejen Žabka

První novinová společnost (PNS), největší český distributor tisku, nadále rozšiřuje své portfolio regionálních titulů. K několika celostátním titulům nově převzala distribuci regionálních periodik v Kraji Vysočina, na Znojemsku a Zlínsku. Týdenní objem distribuce PNS se tak zvýšil o desítky tisíc kusů novin a časopisů. Společnost bude také výhradním distributorem tisku do sítě projeden Žabka čítající 123 poboček.

Mezi regionální tištěná média, která PNS nově distribuuje na Vysočině, patří Jihlavské listy a Horácké noviny. V jihomoravském regionu potom roznáší Regionální noviny Znojemsko a také Znojemský týden. Na Zlínsku je to pak nově Kroměřížský týdeník. Vedle regionálních médií ale PNS do svého portfolia zařadila i tři celostátní časopisy. A to Katolický týdeník a časopisy Nová Exota a Regenerace. „Díky převzetí dalších periodik se týdenní objem naší distribuce zvýšil o desítky tisíc kusů novin a časopisů. Naše distribuční sítě jsou dostatečně robustní, aby doručování nových titulů zvládly. Oproti předchozímu doručovateli navíc nepracujeme s PSČ, ale s RÚIAN, tedy Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí. To nám umožňuje výrazně přesnější a efektivnější plánování doručení,“ uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva PNS.


Zásobení prodejen Žabka

První novinová společnost bude rovněž s účinností od února tohoto roku jako výhradní distributor doručovat noviny a časopisy do sítě maloobchodních prodejen Žabka. Ta čítá celkem 123 poboček po celé České republice. „Pro distribuci novin a časopisů prostřednictvím První novinové společnosti jsme se rozhodli zejména díky našim zkušenostem s kvalitním servisem společnosti. A to jak z logistického pohledu, tak i z pohledu poprodejní péče. Naším cílem je také celý proces prodeje tisku v našich prodejnách zjednodušit,“ říká Aleš Lysek ze společnosti Žabka.

Spolupráce se sítí prodejen Žabka zároveň umožní První novinové společnosti nabídnout vydavatelům, se kterými spolupracuje, další prodejní místa. „Rozšíření spolupráce s Žabkou je pro nás velkým úspěchem a závazkem. Tento krok jednoznačně odráží náš přístup k distribuci tisku a zvyšování podílu na celkových prodejích časopisů,“ dodává Ondřej Vaňha z PNS.

 

O První novinové společnosti, a.s.

První novinová společnost a.s. (PNS) je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa. PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje více než 15 000 prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu. Společnost vznikla v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953. PNS disponuje rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití širokému spektru obchodních partnerů.


Kontakt pro média:

Roman Macháček
roman.machacek@dark-side.cz
+420 732 462 864