Unikátní software predikuje potřebné náklady novin a časopisů pro celou republiku, desetinásobně šetří lidské kapacity

První novinová společnost (PNS), největší český distributor tisku, využívá ke zpracování své rozvážky novin a časopisů speciální prediktivní software. Ten dokáže plánovat potřebný objem tisku pro všechna prodejní místa a významně tak zvyšuje efektivitu. Činnosti, pro které by běžně byla zapotřebí stovka lidí, nyní v PNS zvládá desetičlenný tým. Program umí například měnit expediční plány i přímo v den samotné expedice. Dokáže ale také vyhodnotit trend prodeje a jeho kolísání na míru každému prodejnímu místu.

Software První novinové společnosti, integrovaný přímo v distribučním systému, využívá výsledky jednotlivých prodejních míst k predikci budoucích dodávek tisku. Základ jeho práce tvoří dvě hodnoty, tedy výše dodávek a remitendy neboli množství neprodaných výtisků. Systém však zohledňuje i veškeré reklamace nebo doposílky a díky tomu vypočítává potřebný náklad s vysokou přesností. „Program umí z obecných dat vyhodnotit také trendy a jejich kolísání. Každý z našich prodejců je díky tomu zásoben tiskem přímo na míru,“ uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva První novinové společnosti.


Úspora času i peněz

Systém, který je součástí informačního systému SAP, rovněž zaznamenává informace o přerušení prodeje či znovuotevření prodejního místa. Ale také bezodkladně zpracovat požadavky na změnu výše dodávek, které mohou odběratelé zadávat přímo ve webové aplikaci Moje PNS. „Bez softwaru bychom nezachytili aktuální změny v prodejnosti a nemohli na ně okamžitě reagovat. Díky větší efektivitě zpracujeme v kratším čase více požadavků. Stále pracujeme na dalším zlepšování, abychom byli vždy včas se správným nákladem na předávacím místě,“ vysvětluje Ondřej Vaňha.


Ruční plánování je minulostí

Celorepublikový distributor tisku by se v dnešní době bez chytrých softwarových řešení již neobešel. Vyžaduje to i vývoj trhu, který je stále rozmanitější co do počtu titulů i variability zásobení. Využití speciálního distribučního systému se tak vyplácí ve všech ohledech. „Činnosti, které bychom dříve zdlouhavě zpracovávali v oddělení se stovkou lidí, dnes díky technologiím zvládneme s desetičlenným týmem. Schopnost rychlé predikce a přizpůsobení aktuálním požadavkům se samozřejmě odráží také ve statistikách prodejnosti,“ dodává Ondřej Vaňha.

 

O První novinové společnosti, a.s.

První novinová společnost a.s. (PNS) je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa. PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 17 000 prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu. Vytváří tak nejhustší síť prodejních míst v Evropě. Společnost vznikla v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953. PNS disponuje rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití širokému spektru obchodních partnerů.


Kontakt pro média:

Roman Macháček
roman.machacek@dark-side.cz
+420 732 462 864