Valná hromada PNS zvolila nového člena dozorčí rady

 

Řádná valná hromada První novinové společnosti (PNS) dne 23. 6. 2022 schválila předloženou výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2021, včetně vypořádání hospodářského výsledku.

Společnost v roce 2021 dosáhla ztráty před zdaněním ve výši 75,4mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 tak došlo ke zlepšení o téměř 100 mil. Kč.

Akcionáři rovněž volili nového člena dozorčí rady. Tím se stala Dominika Kalinová, místopředsedkyně představenstva, ředitelka pro finance a správu z mediální skupiny VLTAVA LABE MEDIA a.s.. Dominika Kalinová nahradí stávajícího člena Víta Nantla, kterému skončilo řádné funkční období.

 

O První novinové společnosti, a.s.

 

PNS je největším distributorem tisku na českém trhu. Již od roku 1953 pravidelně dodává tiskoviny do obchodních řetězců, trafik i do vašich schránek. Společnost zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu. Jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. 8 000 doručovatelů, 14 000 prodejních míst a miliony výtisků měsíčně po celé České republice tvoří jedinečnou tiskovou distribuční síť v Evropě.

 

 

Kontakt pro média:

 

Jana Klenková

jana.klenkova@pns.cz

+420 720 986 522