PNS v roce 2016 zisková i přes trvající pokles prodejů tisku

2.6.2017

Řádná valná hromada společnosti PNS schválila výsledky hospodaření za rok 2016.

PNS je největším distributorem tisku v České republice a v roce 2016 dosáhla konsolidovaných výnosů ve výši 2,98 mld. Kč, což je o 7,2 % méně oproti roku 2015. Tento pokles byl očekávaný, a to zejména kvůli pokračujícímu trendu poklesu prodejů tisku.

Hospodářský výsledek po zdanění meziročně stoupl o 30,5 % na úroveň 44,2 mil. Kč, a schválený plán EBIT (zisk před zdaněním a úroky) byl překročen o 4,3 mil. Kč.

„S ohledem na situaci na distribučním trhu považujeme tento výsledek za velmi dobrý. I přes přetrvávající pokles prodejů tisku se výraznějším propadům ve výsledcích hospodaření společnosti podařilo zabránit díky přijatým ekonomickým, strukturálním a provozním opatřením. Vedle optimalizace nákladů investujeme do dalšího rozvoje a do projektů, u kterých se očekává návratnost v delším horizontu,“  říká předseda představenstva PNS Petr Novák.

Valná hromada dále rozhodla o vyplacení dividendy akcionářům za rok 2016 ve výši 6 Kč na akcii. Pro tento účel bude použito 33,9 mil. Kč.

Akcionáři na valné hromadě prodloužili mandát předsedovi dozorčí rady PNS Davidu Bregarovi  a odhlasovali změnu na postu člena dozorčí rady, kdy Alenu Černou vystřídala Karin Vedrová zastupující vydavatelství Bauer Media.

Hlavními akcionáři PNS jsou VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %), CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %), MAFRA, a.s. (26,27 %) a Bauer Media v.o.s. (11,24 %).

Archiv aktualit