PNS v roce 2017 zvýšila konsolidovaný zisk o 5,5 procenta

6.6.2018

První novinová společnost a.s. dosáhla konsolidovaných provozních výnosů ve výši 2,89 mld. Kč, což je o zhruba tři procenta méně oproti roku 2016.

Společnost i v roce 2017 potvrdila ziskové hospodaření, když dosáhla konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 32,5 mil. Kč. Výsledek byl ovlivněn prodejem distribučního centra v Brně a po očištění  tohoto vlivu dosáhl konsolidovaný zisk před zdaněním 57,6 mil. Kč, což je o 135 % více, než společnost plánovala. V porovnání s rokem 2016 (a po očištění o vliv prodeje nemovitosti v Brně) tak došlo k nárůstu zisku o 5,5 %.

„S ohledem na situaci na distribučním trhu považujeme tento výsledek za velmi dobrý. Přestože se společnosti daří navyšovat ostatní zdroje příjmů - například z prodeje doplňkového zboží - rozhodující pro celkový trend obratu společnosti zůstává i nadále pokračující negativní trend prodeje tisku. Ten s menšími odchylkami dlouhodobě klesá o zhruba osm procent ročně,“ říká předseda představenstva PNS Petr Novák a doplňuje: „Z provozního pohledu byla v průběhu roku 2017 dokončena centralizace zpracování remitendy ze všech moravských závodů do provozu Olomouc, což umožnilo následný odprodej předimenzované nemovitosti v Brně. Intenzivně se také věnujeme projektu distribuce předplatného deníků, které se vydavatelé rozhodli převést kvůli zdražení této služby Českou poštou do PNS. Pro tyto účely byla založena dceřiná společnost PNS Press, s.r.o. Pokračovat budeme letos také v revitalizaci vlastních prodejen tisku, přičemž plánujeme revitalizovat více než 40 prodejních míst a současně počítáme se zřízením nových provozoven formou franšízy.“

Řádná valná hromada První novinové společnosti a.s. schválila výsledky hospodaření za rok 2017 a rozhodla o nevyplacení dividendy akcionářům za rok 2017. Celá částka zisku bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Akcionáři také prodloužili mandát členu dozorčí rady PNS Zdeňkovi Kubátovi, a to až do listopadu 2021.

První novinová společnosti a.s. je největším distributorem tisku v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %), CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %), MAFRA, a.s. (26,27 %) a Bauer Media v.o.s. (11,24 %).

Archiv aktualit