Stanovisko PNS k situaci v předplatném denního tisku

12.1.2018

Společnost PNS a.s. se intenzivně zapojila do řešení problémů v doručování předplatného a převzala počátkem týdne v některých oblastech odpovědnost za nábor nových doručovatelů denního tisku předplatitelům od svého subdodavatele - společnosti Mediaservis, s.r.o. Stalo se tak v nejkritičtějších oblastech, kterými jsou Karlovarsko, Praha, střední Čechy, část východních Čech a severní Morava.

Rozsáhlá technicko-organizační opatření vedou ve zmíněných oblastech k pozitivním změnám v doručování tisku předplatitelům. Nejdále v řešení je situace na Karlovarsku a v Praze, kde by měla být situace vyřešena během příštího týdne. Podobný vývoj je i v nejvíce výpadky postižených částech středních Čech. Složitější situace je v Podkrkonoší, v okolí Rtyně, Vrchlabí a Červeného Kostelce. V těchto lokalitách se nedaří získávat nové doručovatele i vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti v tomto období. Podobně komplikovaná situace je i na severu Moravy. Náborové kampaně pokračují a PNS předpokládá, že situace s doručováním předplatného bude vyřešena v následujících dvou týdnech do konce ledna 2018.

PNS o vývoji v doručování tisku předplatitelům pravidelně informuje vydavatele denního tisku. PNS se současně omlouvá předplatitelům za nesnáze způsobené výpadkem v personální oblasti doručování denního tisku a děkuje za jejich trpělivost.

Řada předplatitelů využívá reklamací nedodaného tisku k doporučení lidí, kteří v jejich okolí dosud doručovali denní tisk. PNS je za tuto pomoc ráda, už jen proto, že nemá přístup k seznamům doručovatelů, které využívala Česká pošta. Ukazuje se, že v některých oblastech je pro úspěšný nábor taková pomoc více než žádaná. Případné návrhy či přihlášky zájemců o práci doručovatele je možné směřovat na náborovou linku PNS 723 925 401.

Předplatné denního tisku je společným projektem společností PNS a Mediaservis, kdy PNS zajišťuje distribuci denního tisku na 2 300 předávacích míst, kde si ji přebírají pracovníci společnosti Mediaservis k vlastnímu doručení do schránek předplatitelů. Právě v závěrečné fázi doručování zatím přetrvávají v některých oblastech potíže způsobené nedostatkem doručovatelů.

 

Kontakt pro média:

Vít Kurfürst

Czech P.R., s.r.o.

e-mail: kurfurst@czechpr.cz

Archiv aktualit