Chytrá třídicí linka První novinové společnosti zpracuje tiskoviny pro jeden okres za čtvrt hodiny

Největší český distributor tisku, První novinová společnost (PNS), zavedl během léta do pilotního provozu první část nové chytré třídicí linky. Její činnost kontroluje speciální na míru vytvořený software, který umožňuje řídit linku online a flexibilně upravovat její chod podle aktuální potřeby. Linka je tak díky tomu jediná svého druhu v České republice. Během jedné hodiny dokáže v této fázi roztřídit až 30 tisíc obálek nebo 12 tisíc časopisů. Tiskoviny pro jeden okres zpracuje v průměru během patnácti minut. V případě adresných zásilek linka nahrazuje ruční práci zaměstnanců.

Nová technologie PNS v podobě chytré třídicí linky pomůže výrazně navýšit kapacity společnosti v oblasti třídění tiskovin či obálek s adresnými zásilkami. Poradí si nejen s tříděním většiny jejich běžných formátů, ale dokáže také materiál v různých programech počítat a evidovat. „Třídicí linku pro nás dodal německý koncern Böwe Systec. Její unikátní součástí je také software Synex Flexi, který přímo na míru našim potřebám vytvořila česká společnost aeqoom technologies. Díky němu lze provoz linky upravovat a měnit během dne podle toho, jak je zrovna zapotřebí, a to díky online přístupu,“ uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva První novinové společnosti.

Investice v hodnotě desítek milionů

Třídicí linka se díky softwarové technologii obejde bez složitého nastavování, jako tomu bývá u starších typů linek. Vyžaduje proto obsluhu jen tří až pěti pracovníků v závislosti na objemu tříděného materiálu. Stroj v hodnotě několika desítek milionů korun doplňuje stávající systémy PNS pro třídění remitendy, v případě adresných zásilek potom nahrazuje náročnou manuální práci. „Linka dokáže v této fázi během jedné hodiny roztřídit až třicet tisíc obálek nebo dvanáct tisíc časopisů. Pokud bychom přepočítali průměrnou časovou náročnost třídění tiskovin pro jeden okres v České republice, vyjde nám zhruba jen čtvrt hodiny. Tato investice nám významně pomůže s dalším zlepšováním našich služeb, její návratnost předpokládáme během několika let,“ doplňuje Ondřej Vaňha.

 

O První novinové společnosti, a.s.

První novinová společnost a.s. (PNS) je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa. PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 17 000 prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu. Vytváří tak nejhustší síť prodejních míst v Evropě. Společnost vznikla v roce 1992, její historie ale sahá až do roku 1953. PNS disponuje rozsáhlými možnostmi distribuční sítě pro doručení tiskovin do schránek, prodejní sítě tiskovin a doplňkových produktů, kterou nabízí pro využití širokému spektru obchodních partnerů.


Kontakt pro média:

Roman Macháček
roman.machacek@dark-side.cz
+420 732 462 864