PNS podporuje kampaň TISK FUNGUJE

Česká unie vydavatelů (ČUV) připravila kampaň pro podporu tisku "Tisk funguje". Cílem kampaně je představit tisk zadavatelům inzerce, zástupcům státní správy i širší veřejnosti jako kvalitní zdroj informací určených k oslovení široké veřejnosti a zároveň jako silné reklamní médium.

V době informačního chaosu a dezinformací chce připomínat, že profesionalita a důvěryhodnost vydavatelského obsahu, srozumitelnost a schopnost intenzivního předání informací jsou pro tisk unikátní. Právě vydavatelské produkty šířené v digitální a tištěné podobě vytvářejí příznivé prostředí pro zajištění kvalitní informovanosti i efektivní vnímání šířené reklamy. Kampaň se skládá ze šesti grafických vizuálů provedených ve stejném stylu. Účast v kampani potvrdilo 23 vydavatelů, kteří otisknou inzeráty nebo bezplatně umístí reklamní bannery ve více než 100 titulech a na svých webových stránkách. Se seznamem účastníků kampaně a všemi vizuály je možné se seznámit zde

 

Kontakt pro média:

Ondřej Vaňha
ondrej.vanha@pns.cz
+420 737 214 804