PNS vytvoří společný podnik s EMMA Capital

První novinová společnost a.s. (PNS) úspěšně zakončila jednání se skupinou EMMA Capital o jejím kapitálovém vstupu do divize finishingu společnosti Mailstep. Ta dodává komplexní servis pro moderní mediální domy a polygrafický průmysl. PNS získá 50% podíl v této divizi, druhá polovina zůstává ve vlastnictví skupiny EMMA Capital a Jana Rozlivky.

"Tento krok má z našeho pohledu hlubokou logiku. Spojujeme své síly s tradičním a zavedeným hráčem na trhu, což nám dává šanci uplatnit zajímavé synergie", uvedl k transakci partner EMMA Capital Michal Houšť.

"V aktivitách společnosti Mailstep dlouhodobě vidíme mnoho synergií s našimi podnikáním, proto jsme dlouhodobě se zájmem a uznáním sledovali její rozvoj. První novinová společnost díky této transakci zvýší komplexitu nabízených služeb a získá také možnost vstupu na nové trhy," dodává předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

Divize Finishingu byla pro potřeby transakce s účinností od 1.1.2024 vyčleněna do samostatné entity MailFinish a.s. a 50% podíl v této entitě získá PNS, podíl EMMA se tímto sníží na 45%. Zbývajících 5% bude náležet stávajícímu minoritnímu akcionáři Mailstepu, Janu Rozlivkovi.

Oba noví partneři budou sdílet manažerskou odpovědnost za společný podnik rovným dílem.

Cenu se po vzájemné dohodě partneři rozhodli považovat za důvěrnou.

Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Mailstep je poskytovatel profesionálních fulfillmentových služeb v oblasti e-commerce. Aktuálně je aktivní primárně na třech trzích – v České republice, v Itálii a Řecku. Mailstep se soustředí na komplexní logistické služby obsahující skladování, kompletaci a zprostředkování dopravy primárně klientům s vlastními e-shopy.

PNS je největším distributorem tisku na českém trhu. Společnost zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu. PNS také zajišťuje distribuci adresných i neadresných listovních zásilek.

Přes 5 000 doručovatelů a 14 000 prodejních míst po celé České republice tvoří jedinečnou distribuční síť.

EMMA Capital je soukromý investiční holding založený v roce 2012 Jiřím Šmejcem. V posledních letech se zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie, ale přítomna je i na dalších trzích v Evropě a Asii. Ve společnostech, kde získá kapitálový podíl, většinou hraje aktivní roli, podílí se na jejich řízení, rozvoji i případné restrukturalizaci. Její investiční prioritou jsou retailové a zákaznicky orientované firmy."

 

Kontakt pro média:

Ondřej Vaňha
ondrej.vanha@pns.cz
+420 737 214 804