Distribuce předplacených deníků se stabilizovala

15.3.2018

Společný projekt doručování předplatného, který realizují společnosti PNS a Mediaservis začíná fungovat ve standardním režimu.

Největší problémy Mediaservisu s nedostatkem doručovatelů v prvních týdnech roku 2018, které nejvíce bránily plynulému doručování novin předplatitelům, byly vyřešeny. V současné chvíli chybí v celé síti pouze jednotky doručovatelů, což reprezentuje běžný stav fungující doručovatelské sítě.

Dále probíhá proces prověřování stávajících doručovacích tras a zpevnění sítě. Prohlubuje se a zlepšuje fungování systému reklamací předplatitelů. Remitenda nedoručených novin v předplatném se v posledních dnech pohybuje +/- v desetině procenta. Předpokládáme, že i takto definované nedostatky v doručovací síti budou rychle klesat. Cílem současného prověřování kvality doručovatelské sítě je odstranit přetrvávající nedostatky spojené s překážkami pro doručení tisku do schránek předplatitelů a taky optimalizovat v některých oblastech doručovací trasy tak, aby využívaly lépe kapacitu sítě a zvládaly bez výpadků zatížení ve více exponovaných dnech v závěru týdne.

Společnosti Mediaservis a PNS fungují od února v režimu standardního řešení zákaznických reklamací. V praxi to znamená, že více než 90% došlých reklamací je vyřešeno následující den. Zbývající, většinou složitější reklamace, se řeší do několika dní. Z vyřešených reklamací jsou přijímána nápravná opatření tak, aby celá distribuční a doručovací síť dosáhla co nejdříve požadované kvality. 

Na doručování tisku se každý den v celé ČR podílí cca 4 200 doručovatelů. V důsledku optimalizace stávajících doručovacích tras jejich počet zůstane přibližně stejný i do budoucna.

 

Rádi bychom se předplatitelům omluvili za výpadky v doručování jimi předplacených novin. Děláme vše pro to, aby se situace stabilizovala a doručování bylo plynulé a bez obtíží.

 

Kontakt pro média:

Vít Kurfürst

Czech P.R., s.r.o.

e-mail: kurfurst@czechpr.cz

Archiv aktualit